Geledingen

Geledingen

 

Binnen de school zijn een aantal geledingen actief

 

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie bestaat uit ouders. Hun taak is vooral praktisch van aard. De activiteitencommissie bereidt samen met het team vieringen en andere activiteiten voor. Zij nemen de teamleden veel werk uit handen.

Leden van de activiteitencommissie zijn:

Petra Bernardus

Bea Douma

 

De activiteitencommissie wordt geholpen door drie klassenouders.

 

Ouderpanel

Het ouderpanel bestaat uit een aantal ouders die actief willen meedenken met de directeur. Het ouderpanel wordt door de directeur betrokken bij de schoolontwikkelingen, voorgenomen beslissingen en de te nemen maatregelen. Het ouderpanel heeft een signalerende en adviserende rol en heeft een scharnierfunctie tussen de ouders en de school.

Leden van het ouderpanel zijn:

Machteld Visser

Josien Andringa

Renske Klunder

 

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad van onze school zitten twee ouders en twee personeelsleden. De MR heeft speciale bevoegdheden: instemmingsrecht of adviesrecht m.b.t. beleid en organisatie die betrekking hebben op de eigen school. Deze rechten zijn vastgelegd in een MR reglement op basis van de Wet Medezeggenschap Scholen.

MR

Leden van de MR zijn:

Elsa Stegenga (voorzitter, ouderlid)

Arnold Douma (secretaris, ouderlid)

Ilse Boersma (personeelslid)

Tetsje Hibma (personeelslid)

 

Inspectie van onderwijs

www.onderwijsinspectie.nl

 

Schoolarts

Marius de Konink, GGD Fryslân

www.cjgskarsterlan.nl

 

 

 

Pagina delen: