Leerkrachten

Leerkrachten 2020-2021

Peutergroep: Rosa Douwenga

Groep 1-2: Patricia Veslinga en Tetsje Hibma

Groep 3-4: Marga Holtrop en Tetsje Hibma

Groep 5-6: Pyt Hibma en Marga Holtrop

Groep 7-8: Jelmer Toonstra en Gerda Hemstra

Leraar ondersteuner: Lalita Potma

Onderwijsassistent: Sam Brouwers

Directeur: Tjitske van Akker

Pagina delen: