Over ons

Samenlevingsschool Bloei -skoalle foar de mienskip-

Onze school wordt momenteel bezocht door zo’n 75 kinderen in de leeftijd van 2 tot 13 jaar.

Peuters
De kinderen van 2 tot 4 jaar zijn op dinsdag- en donderdagochtend op de peuterspeelzaal bij juf Maria. De peuterspeelzaal is een onderdeel van SKIK maar doordat we in één gebouw zitten zijn de lijntjes met onze school erg kort.

Onderbouw
De kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen dit jaar de eerste helft van het schooljaar les in Terkaple en het de tweede helft van het schooljaar les in Terherne. De kinderen van de onderbouw vormen een stamgroep en beginnen iedere dag met elkaar. Gedurende de week zijn er momenten waarin gezamenlijke activiteiten plaatsvinden. Tijdens instructiemomenten zijn de kinderen gesplitst in groep 1-2 en groep 3-4. De samenvoeging van de onderbouwgroepen van beide dorpen zorgt voor een rijke sociale context voor de kinderen en een mooie voorbereiding op de toekomst, die samen in één gebouw zal plaatsvinden. 

Bovenbouw
In zowel Terkaple als Terherne is een groep 5-6 en een groep 7-8. De groepen 5 t/m 8 starten iedere ochtend als stamgroep. Op de instructiemomenten gaan zij uit elkaar. Door te werken in stamgroepen kennen de kinderen en leerkrachten elkaar goed. Dit maakt het groepsdoorbrekend werken makkelijker. Er wordt dus niet alleen gekeken naar de leeftijd maar ook naar het niveau van een kind. Het lesrooster is zo ingedeeld dat een leerling gemakkelijk een vak bij een andere groep kan volgen. Dit kan voorkomen bij een lager niveau t.o.v. de rest van de groep maar ook wanneer een leerling al wat verder is en op een hoger niveau kan werken. 

BSO
Drie middagen in de week (maandag, dinsdag en woensdag) wordt er buitenschoolse opvang aangeboden door SKIK. De BSO is in Terherne. De school zorgt voor vervoer van kinderen die vanuit Terkaple naar Terherne vervoerd moeten worden. 

 

Op weg naar één Bloei-locatie

In heel Nederland vindt er in de plattelandsgebieden een daling in het aantal geboortes plaats. Ook wij merken de krimp, dit was de voornaamste aanleiding van de fusie van CBS it Twaspan en OBS it Kampke in 2017. In 2017 is ervoor gekozen Bloei de eerste drie jaar op twee locaties te laten bestaan. Wij geloven in samen leren in een rijke sociale context. In augustus 2020 gaan we daarom verder op één locatie. Welke dat wordt is nu nog niet bekend. Een werkgroep, met daarin een aantal ouders van beide dorpen en teamleden, zet alle feiten op een rij. Enkele onderwerpen zijn bijvoorbeeld demografische cijfers en de staat van beide schoolgebouwen. De analyse die de werkgroep maakt zal op woensdag 8 januari worden gepresenteerd aan ouders/verzorgers. De verzamelde gegevens worden daarna overgedragen aan het bestuur van CBO Meilân, die de beslissing neemt waar het onderwijs van onze school na de zomer van 2020 doorgaat.

Missie en Visie Bloei

Vanuit de pedagogische kernwaarden

  • Betrokkenheid
  • Veiligheid
  • Open houding

creëren wij een leergemeenschap met een brede identiteit in een betekenisvolle context.

Betrokkenheid bij eigen leerproces, betrokkenheid bij elkaar en eigen gemeenschap, betrokkenheid bij de wereld. Veiligheid is de basis om goed te kunnen ontwikkelen. Vanuit een veilige en vertrouwde omgeving kunnen kinderen tot bloei komen. Dit alles vraagt een open houding van de leerlingen en van de leerkrachten. Wij gunnen de kinderen een wereldse blik zodat kinderen meer buiten hun eigen context leren kijken. Met een open houding zien wij de leerlingen en leren kinderen elkaar kennen en waarderen.

Deze kernwaarden passen goed bij de 21e century skills waarbij de nadruk van het onderwijs veel meer ligt op termen als nieuwsgierigheid, betrokken, probleem oplossen en kritisch denken. Ons onderwijs kenmerkt zich door het gestructureerd aanbieden van taal- lees- en rekenonderwijs en het toepassen van alle geleerde vaardigheden en eigen talenten tijdens het werkplaatsleren. Tijdens werkplaatsleren ontdekken we de wereld door alle zintuigen te gebruiken, op excursie te gaan, gastsprekers uit te nodigen, ICT in te zetten en met elkaar vraagstukken op te lossen. Levensecht leren! 

Bovenstaande kernwaarden zijn leidend bij het formuleren van een levend visiedocument brede levensbeschouwelijke identiteit door de identiteitscommissie.

Wij zien het als onze missie om waarde(n)vol goed onderwijs te bieden waar kinderen samen ontdekken, leren en ondernemen in een diverse samenleving.

We hebben het afgelopen jaar veel geleerd over de leefomgeving van bijen en vlinders en hebben de school in Bloei gezet!

 

 

 

 

 

Pagina delen: