Over ons

Missie en Visie Bloei

Identiteit en centrale waarden

Wie zijn wij?

Kernwaarden

Vanuit de pedagogische kernwaarden

  • Betrokkenheid
  • Veiligheid
  • Open houding

willen wij een school creëren met een brede identiteit in een betekenisvolle context.

Betrokkenheid bij eigen leerproces, betrokkenheid bij elkaar en eigen gemeenschap, betrokkenheid bij de wereld. Veiligheid is de basis om goed te kunnen ontwikkelen. Vanuit een veilige en vertrouwde omgeving kunnen kinderen tot bloei komen. Dit alles vraagt een open houding van de leerlingen en van de leerkrachten. Graag gunnen wij de kinderen een wereldse blik zodat kinderen meer buiten hun eigen context leren kijken. Met een open houding zien wij de leerlingen en leren kinderen elkaar kennen en waarderen.

Deze kernwaarden passen goed bij de 21e century skills waarbij de nadruk van het onderwijs veel meer ligt op termen als nieuwsgierigheid, betrokken, probleem oplossen en kritisch denken.

Bovenstaande kernwaarden zijn leidend bij het formuleren van een levend visiedocument brede levensbeschouwelijke identiteit door de identiteitscommissie.

Wij zien het als onze missie om waarde(n)vol goed onderwijs te bieden waar kinderen samen ontdekken, leren en ondernemen in een diverse samenleving.

 

 

 

 

 

Pagina delen: