Team

Groep 1-2: juf Petricia (ma. t/m wo.) en juf Tetsje (do., vr. ochtend)

Groep 3-4: juf Marga (ma., wo. om en om, do. en vr. ochtend)  en juf Tetsje (di, wo. om en om)

Groep 5-6: meester Pyt (ma, wo. om en om, do. en vr.) en juf Marga (di. wo. om en om)

Groep 7-8: juf Gerda (ma. t/m wo. en vr.) en meester Jelmer (do.)

Peuters en BSO: juf Marrit (ma. en wo.)

Leerkrachtondersteuner en ICT: juf Lalita (ma. t/m do.)

Onderwijsassistent: meester Sam (ma. t/m wo. en vr.ochtend)

Directeur: Tjitske van Akker (ma., di., do.)

Intern begeleider: Tetsje Hibma (ma.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina delen: