Spaarproject

Iedere maandag mogen de kinderen een bijdrage leveren aan de goede doelen pot. Wij kiezen meestal een doel dat dichtbij de kinderen en/of de school staat. Wij sparen €200 per goed doel.

We sparen op school voor de vereniging ouders, kinderen & kanker (VOKK). De vereniging steunt gezinnen met een kind met kanker en Fanconi anemie en werkt aan de beste zorg, tijdens en na behandeling. VOKK verzorgt dagboekagenda’s, prentenboekjes over chemotherapie en bestraling, een kanjerketting, een kwartaalblad, een jongerenmagazine, leskoffers voor school, symposia en informatiebijeenkomsten. Mocht u mee willen sparen, dan kunt u uw kind(eren) maandags een financiële bijdrage meegeven.

 

Pagina delen: