Vakantie en vrije dagen

 Vakantierooster en vrije dagen 2019-2020
Terhernster merke: 30 aug. (in de ochtend dorpsfeestactiviteiten onder schooltijd, 12.00 uur iedereen vrij)
Jouster merke: 26 sept. 2019
Meilândag
(Personeelsdag): 4 okt. 2019
Herfstvakantie: 21-25 okt. 2019
Studiedag Team: 28 okt. 2019
Kerstvakantie: 23 dec.- 3 jan. 2020
Studiedag Team: 3 febr. 2020
Voorjaarsvakantie: 17-21 febr. 2020
Goede vrijdag en paasmaandag: 10+13 april 2020
Meivakantie: 27 april -8 mei 2020
Hemelvaart: 21+22 mei 2020
Pinkstermaandag: 1 juni 2020
Studiedag team: 10 juni 2020 (De kinderen zijn deze dag vrij indien er geen dag vrij is gegeven voor calamiteiten of een Elfstedentocht. Indien deze dag al wel is gebruikt, zijn de kinderen op 10 juni om 12.00 uur vrij)
Zomervakantie: 2 juli – 14 aug. 2020 (Laaste schooldag 1 juli 2020)
Verhuisdagen voor team en ouders: 2 en 3 juli 2020

Door te klikken op onderstaande link kunt u de schoolkalender downloaden

Schoolkalender Bloei Ouders-Verzorgers 2019 -2020

Pagina delen: