Locatiekeuze bekend

CBO Meilân kiest voor Terherne als locatie voor samenlevingsschool Bloei vanaf 1 augustus 2020

Samenlevingsschool Bloei in Terherne en Terkaple, concentreert het onderwijs vanaf 1 augustus 2020 op de locatie in Terherne. De school in Terkaple krijgt mogelijk een onderwijsfunctie waar alle 15 scholen van CBO Meilân en derden gebruik van zullen maken.

Dit heeft het college van bestuur van CBO Meilân woensdagmorgen meegedeeld op een bijeenkomst voor team, MR en werkgroep en vervolgens aan alle ouders en kinderen van de school. Dit besluit neemt het bestuur met behulp van een rapportage van de werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit ouders uit verschillende dorpen en personeelsleden. Bestuursvoorzitter Eric Rietkerk spreekt van een ‘weloverwogen besluit dat in nauw en zorgvuldig overleg met alle betrokkenen is genomen’ om goed basisonderwijs te borgen voor de toekomst.

Meilân nodigde midden 2019 ouders en personeelsleden uit om zich in een werkgroep te buigen over de toekomst van Bloei. De werkgroep verzamelde – onder leiding van een onafhankelijk voorzitter – allerlei informatie (zoals leerlingenprognoses) van onder andere de gemeente, het CBS, DUO en ook ouders van (toekomstige) leerlingen van Bloei. Dat resulteerde in de genoemde rapportage met argumenten.

Bloei ontstond in 2017 na een fusie van de openbare en christelijke basisscholen in Terherne en Terkaple. Het fusierapport wees er destijds op dat twee locaties alleen levensvatbaar zijn met minimaal 40 leerlingen per locatie en een jaarlijkse instroom van minimaal 5 kinderen per jaar. Aan beide criteria kan nu en in de toekomst niet meer worden voldaan.

Bestuursvoorzitter Rietkerk: ‘De afgelopen twee jaar hebben ouders en leerlingen elkaar steeds beter leren kennen. Met het genomen besluit ben ik ervan overtuigd dat we álle kinderen een rijke leeromgeving bieden. Ik heb grote waardering voor de leden van de werkgroep. Het was geen gemakkelijke opdracht.’

CBO Meilân staat bekend om haar goede onderwijskwaliteit en haar innovatieve projecten op het gebied van wetenschap en technologie, techniek en talentontwikkeling.

De missie van Bloei [skoalle foar de mienskip]:

‘Onze belangrijkste opdracht is de school tot een omgeving te maken waar alle kinderen, hoe verschillend ze ook zijn, zich thuis voelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen tot verantwoordelijke, zelfstandige burgers in de maatschappij, waar men respect heeft voor elkaar en voor alles wat leeft.’

Pagina delen: