Studiedag 6 april – kinderen vrij

Zoals vermeld in de jaarkalender en nieuwsbrief heeft het team van Bloei dinsdag 6 april een studiedag. Hierdoor hebben alle kinderen vrij. De peutergroep is wel open.

Onderwerpen die tijdens deze studiedag aan de orde komen, zijn o.a.: opfriscursus methode Spoar8 (Frysk), presentatie DHH (hoogbegaafdheidsprotocol), visie & identiteit Bloei, lesaanbod 2021-2022 en groeps- en individuele plannen april-juli 2021.

Pagina delen: