Ouders

Geledingen binnen onze school

Ouders zijn waardevol voor ons!
Op samenlevingsschool Bloei is de ouderbetrokkenheid hoog. Via SocialSchools wordt om hulp gevraagd door de leerkrachten en kunnen ouders hiervoor intekenen. Hieronder kunt u lezen welke ouders actief zijn in de oudergeledingen. Daarnaast maken wij graag gebruik van uw talenten en ondersteuning tijdens het werkplaatsleren.

 

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad van onze school zitten drie ouders en drie personeelsleden en vergadert iedere vier tot zes weken. De MR heeft speciale bevoegdheden: instemmingsrecht of adviesrecht m.b.t. beleid en organisatie die betrekking hebben op de eigen school. Deze rechten zijn vastgelegd in een MR reglement op basis van de Wet Medezeggenschap Scholen.

Leden van de MR zijn:

  • Edward van Dijk (voorzitter)
  • Lex van Prooien (ouderlid)
  • Marga Holtrop (personeelslid)
  • Lalita Potma (personeelslid)

Ouderpanel

Hierin zitten ouders die graag meedenken over de organisatie van ons onderwijs. Het ouderpanel kan advies geven over bijvoorbeeld vieringen en festiviteiten, de communicatie richting ouders, het inrichten van de schoolgebouwen en pleinen, de organisatie van het werkplaatsleren enz. Het ouderpanel vergadert ongeveer vier keer per jaar.

Activiteitencommissie

Een groot aantal ouders zorgt ervoor dat onze school mooi aangekleed is, dat er een hapje en een drankje klaarstaat bij ouderavonden en dat er hulp is bij de Koningsspelen, excursies en dergelijke. Doordat veel ouders werken maar ook graag willen helpen, staat er altijd weer een andere enthousiaste groep ouders klaar die om en om helpen bij activiteiten.

Identiteitscommissie

Om zorg te dragen voor een goede balans na het fusietraject van openbaar en christelijk onderwijs, denkt de identiteitscommissie met ons mee. We bespreken de inzet van de methode Trefwoord, de inhoud van de vieringen, het onderwijs is wereldgodsdiensten enz. Daarnaast wordt in 2020-2021 het identiteitsdocument geactualiseerd.

Schoolbibliotheek

Lezen is belangrijk voor kinderen en dat stimuleren we graag. Kinderen van Bloei kunnen onder schooltijd boeken lezen maar mogen ook boeken mee naar huis nemen uit de schoolbieb. Een keer in de drie weken kunnen de boeken worden ingeleverd en mogen er weer nieuwe boeken uitgezocht worden.