Groepen

Op Bloei hanteren we een jaarklassensysteem. Kinderen van dezelfde leeftijd worden bij elkaar in de groep geplaatst. In de kleutergroep zijn er jongste, middelste en oudste kleuters. Als het aantal leerlingen in een groep te klein wordt om zelfstandig door te gaan vormen we combinatiegroepen. Dit schooljaar werken wij met vier combinatiegroepen: groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8.