Communicatie

Elk kind is onderdeel van een groep waarin zowel leuke als minder leuke dingen gebeuren. Wanneer de ouders van een groep kinderen elkaar kennen gaan ze ook sneller met elkaar in gesprek. De school is een plek om communicatie tussen ouders onderling te bevorderen.

Goede communicatie met ouders is essentieel. Vanuit onze visie vormen school en ouders samen met het kind de belangrijke driehoek. Door deze verbinding te vormen en samen achter het kind te staan, kan een kind zich optimaal ontwikkelen. Er is een schoolcultuur waarin teamleden vanuit een proactieve houding een goede samenwerking met ouders bevorderen. De school stelt ouders in staat mee te denken over de ondersteuning van het kind in de groep en denkt actief mee met de ouders over de ondersteuning thuis.