Over ons

Missie en visie Bloei

Vanuit de pedagogische kernwaarden:

  • Betrokkenheid
  • Veiligheid
  • Open houding

creëren wij een leergemeenschap met een brede identiteit in een betekenisvolle context.

Skoalle foar de mienskip

Betrokkenheid bij eigen leerproces, betrokkenheid bij elkaar en eigen gemeenschap, betrokkenheid bij de wereld. Veiligheid is de basis om goed te kunnen ontwikkelen. Vanuit een veilige en vertrouwde omgeving kunnen kinderen tot bloei komen. Dit alles vraagt een open houding van de leerlingen en van de leerkrachten. Wij gunnen de kinderen een wereldse blik zodat kinderen meer buiten hun eigen context leren kijken. Met een open houding zien wij de leerlingen en leren kinderen elkaar kennen en waarderen.

Deze kernwaarden passen goed bij de 21e century skills waarbij de nadruk van het onderwijs veel meer ligt op termen als nieuwsgierigheid, betrokken, probleem oplossen en kritisch denken. Ons onderwijs kenmerkt zich door het gestructureerd aanbieden van taal- lees- en rekenonderwijs en het toepassen van alle geleerde vaardigheden en eigen talenten tijdens het werkplaatsleren. Tijdens werkplaatsleren ontdekken we de wereld door alle zintuigen te gebruiken, op excursie te gaan, gastsprekers uit te nodigen, ICT in te zetten en met elkaar vraagstukken op te lossen. Levensecht leren!

Bovenstaande kernwaarden zijn leidend bij het formuleren van een levend visiedocument brede levensbeschouwelijke identiteit door de identiteitscommissie.

Wij zien het als onze missie om waarde(n)vol goed onderwijs te bieden waar kinderen samen ontdekken, leren en ondernemen in een diverse samenleving.