Ouders zijn waardevol voor ons

Vanuit de beide locaties van Bloei is de ouderbetrokkenheid hoog. De fusie tussen ‘it Twaspan’ en ‘it Kampke’ biedt nieuwe kansen voor de samenwerking met ouders. Dit schooljaar zal er een nieuwe activiteitencommissie en een nieuw ouderpanel worden gevormd, waarin ouders van beide locaties zijn vertegenwoordigd.

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad van onze school zitten drie ouders en drie personeelsleden en vergadert iedere vier tot zes weken. De MR heeft speciale bevoegdheden: instemmingsrecht of adviesrecht m.b.t. beleid en organisatie die betrekking hebben op de eigen school. Deze rechten zijn vastgelegd in een MR reglement op basis van de Wet Medezeggenschap Scholen.

Leden van de MR zijn:

Arnold Douma (voorzitter, ouderlid)
Mirjam Harmsma (secretaris, ouderlid)
Barry van Ee (ouderlid)
Tjettje van der Meer (personeelslid)
Tetsje Hibma (personeelslid)
Lalita Potma (personeelslid)

 

Ouderpanel

Sinds dit schooljaar bestaat er een ouderpanel op Bloei. Hierin zitten ouders die graag meedenken over de organisatie van ons onderwijs. Het ouderpanel kan advies geven over bijvoorbeeld vieringen en festiviteiten, de communicatie richting ouders, het inrichten van de schoolgebouwen en pleinen, de organisatie van het werkplaatsleren enz. Het ouderpanel vergadert ongeveer vier keer per jaar.

 

Activiteitencommissie

Een groot aantal ouders zorgt ervoor dat onze school mooi aangekleed is, dat er een hapje en een drankje klaarstaat bij ouderavonden en dat er hulp is bij de Koningsspelen, excursies en dergelijke. Doordat veel ouders werken maar ook graag willen helpen, staat er altijd weer een andere enthousiaste groep ouders klaar die om en om helpen bij activiteiten.

 

Biebouders

Lezen is belangrijk voor kinderen en dat stimuleren we graag. Kinderen van Bloei kunnen onder schooltijd boeken lezen maar mogen ook boeken mee naar huis nemen uit de schoolbieb. Een keer in de drie weken kunnen de boeken worden ingeleverd en mogen er weer nieuwe boeken uitgezocht worden. Onze biebouders zijn: Yvonne Kramer in Terkaple en Jessica de Vries in Terherne.

Pagina delen: