Informatie voor

Ouders

Ouders zijn waardevol voor ons!
Op samenlevingsschool Bloei is de ouderbetrokkenheid hoog. Via SocialSchools wordt om hulp gevraagd door de leerkrachten en kunnen ouders hiervoor intekenen. Hieronder kunt u lezen welke ouders actief zijn in de oudergeledingen. Daarnaast maken wij graag gebruik van uw talenten en ondersteuning tijdens het werkplaatsleren.