Leerlingenraad

We hebben op school een leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten leerlingen van groep 5 t/m 8 die hun klasgenoten vertegenwoordigen. Er wordt geluisterd naar ideeën en meningen van kinderen. De leerlingenraad zet zich in voor goede en prettige gang van zaken op school. Ze mogen mee denken, praten, overleggen en beslissen.

Door te werken met een leerlingenraad kunnen leerlingen op een democratische wijze meedenken over schoolse zaken. Dit past heel goed bij de aandacht die we op school hebben voor actief burgerschap en sociale integratie.