Gymnastiek

Sport en bewegen komt op allerlei verschillende manieren terug op school. Tijdens activiteiten (Koningsspelen, themaweken) staat dit dan ook centraal. In samenwerking met de gemeente de Fryske Marren zorgen we voor een divers aanbod.

Voor de gymnastieklessen maken we gebruik van de inpandige gymnastiekzaal. In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster in de vorm van gymnastiek of buitenspel/spelletjes.
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee keer per week gymles in de gymzaal. De kinderen moeten in het bezit zijn van gymschoenen en dragen sportkleding tijdens de lessen.