Werkplaatsleren

Op Bloei werken we thematisch aan ons werkplaatsleren. Werkplaatsleren is een begrip in de school en omvat de wereldorienterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur), wetenschap en techniek en creatieve vakken (muziek, handvaardigheid, tekenen, dans, drama). Werkplaatsleren vindt plaats op de middagen in groep 1 t/m 8. Alle groepen zijn dan thematisch aan de slag over een bepaald onderwerp/thema waarin de leerlijnen van bovenstaande vakken aangeboden worden.