Identiteit

Samenlevingsschool Bloei is een basisschool met een brede identiteit. Door de verschillende levensbeschouwelijke identiteiten van onze leerlingen en teamleden geven wij inhoud aan het onderwijs op onze samenlevingsschool. Door de betrokkenheid met elkaar en een open houding richting de ander creëren wij een school met een brede identiteit in een betekenisvolle context. We besteden veel aandacht aan het welbevinden van eenieder die onze school bezoekt: een belangrijke voorwaarde die nodig is om tot leren te komen. Wij noemen onszelf bewust een samenlevingsschool. Samenleven reikt verder dan samenwerken. Op Bloei wordt geleerd om samen te leven, de ander en elkaars overtuigingen te accepteren. Kinderen worden op deze manier zo goed mogelijk voorbereid op de samenleving zoals we die nu kennen.