Onze school

Extra aanbod

CBO Meilân heeft 14 christelijke basisscholen en één samenlevingsschool in de gemeentes De Fryske Marren en Heerenveen. CBO Meilân staat voor samen bloeien. Door samenwerken en zelfstandig leren halen wij het beste uit kinderen waarbij de belangen van het kind zelf centraal staan.

 

 

  • Ingenium

Ingenium is een bovenschoolse verrijkingsgroep voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Talentvolle leerlingen met een groot potentieel en een specifieke onderwijsbehoefte komen in aanmerking voor het volgen van lessen bij Ingenium. Deze leerlingen komen op de eigen school onvoldoende tot hun recht.

Bij Ingenium werken de leerlingen met een portfolio waarin hun persoonlijke ontwikkeling nauwlettend wordt gevolgd en vastgelegd. Het portfolioleren in de verrijkingsgroep ondersteunt de leerlingen bij het leren leren (het maken van de transfer van informeel naar formeel leren), leren leven (het ontwikkelen van de kracht in jezelf) en leren denken op analytisch, creatief en praktisch denkniveau (R.J. Sternberg).

De leerlingen worden zich bewust van hun mindset (op welke manier kijk je naar de wereld) en werken aan het ontwikkelen van de executieve functies (denkprocessen). Door te werken aan en te oefenen met deze vaardigheden ontplooien leerlingen zich tot succesvolle adolescenten.

  • Technium

Technium is een bovenschoolse verrijkingsgroep op het gebied van praktische en technische vaardigheden voor kinderen uit de midden- en bovenbouw. Het welbevinden van de leerling en het plezier op school wordt vergroot door te werken aan deze specifieke praktische onderwijsbehoefte. We laten de praktische capaciteiten van deze leerling tot uiting komen en stellen onszelf als doel om leerlingen te laten ontplooien tot vakmensen. We werken met een portfolio waarin de persoonlijke ontwikkeling van het kind nauwlettend wordt gevolgd. Door te werken aan en te oefenen met praktische vaardigheden ontplooien leerlingen zich tot succesvolle adolescenten.

  • Steampoint

CBO Meilân heeft een STEAMpoint waar je met je klas spannende dingen kunt bedenken, maken en beleven op het gebied wetenschap en techniek. Dit is gelinkt aan ICT-innovaties. Be a maker! Centraal binnen ons STEAMpoint staat een project met een wetenschappelijk thema. Binnen dit thema worden technische, technologische en kunstzinnige vaardigheden aangewend om een eindproduct te vervaardigen.

  • Playin for success

Playing for Success is een naschools programma voor kinderen van 9 tot 14 jaar. Om sociaal-emotionele redenen loopt het op school, soms tijdelijk, minder lekker dan je verwacht. Er komt niet uit wat erin zit. Playing for Success draagt bij aan een betere motivatie en meer zelfvertrouwen. Hierdoor worden de schoolprestaties beter. Op onze scholen wordt gekeken welke leerlingen dit naschoolse programma nodig hebben.

Contact met ouders

Aan het begin van het schooljaar is er een algemene informatieavond voor alle ouders van deelnemende leerlingen aan de verrijkingsgroepen.
De verbinding met ouders wordt door de eigen school van het kind gelegd. Nadat een kind door de school is aangemeld voor deelname aan een verrijkingsgroep, worden de ouders met hun kind uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden drie persoonlijke leerdoelen met het kind opgesteld. Indien nodig wordt er een tussen- en/of eindevaluatiegesprek met de ouders gepland.